Interim management

"Believe you can and you are halfway there"

Theodore Roosevelt

U heeft daadkrachtige ondersteuning nodig

U komt tot de conclusie dat u tijdelijk ondersteuning nodig heeft op het niveau van directie of senior management. U zoekt een manager die helder communiceert, daadkrachtig opereert en een goed gevoel heeft voor de belangen en omgangsvormen in en buiten de organisatie. U wilt goed geïnformeerd worden over de aanpak en er zelf van leren.

Actiegerichtheid en sensitiviteit

Het werk van een interim manager vereist directheid en actiegerichtheid, maar ook sensitiviteit en warmte. Afscheid nemen van de ongewenste situatie en een concreet doel nastreven zijn belangrijk. Samen leggen we afspraken over het resultaat en de geldende randvoorwaarden vast.

Voorbeeldgedrag

Voorbeeldgedrag is een zeer effectieve interventie. Het aanspreken op houding en gedrag vindt hierin zijn basis. Ik hecht zeer aan een cultuur waarin mensen elkaar steunen en helpen en waar negatieve zaken worden uitgesproken en opgelost. Daarmee worden ook eventueel levende angsten in de organisatie verminderd.

Invloed op alle niveaus

Een opdracht speelt zich nooit in isolatie af. Door gesprekken te voeren en goed te luisteren – binnen en buiten de formele vergadercircuits – spreek ik mensen aan op hun gedrag en inzet.

Waar mensen vastlopen zoek ik naar nieuwe invalshoeken, waarmee zij weer op gang komen en weer kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.

Wanneer interim management

U gebruikt een interim-manager als u in de organisatie de kracht mist om een bepaalde rol in te vullen, een verandering door te zetten of een achteruitgang te stoppen. Daarbij gaat het om de rol van directeur, businessmanager of teamleider.
Bij interim-management gaat het uiteindelijk om het resultaat; het formuleren van de gewenste verandering kan onderdeel zijn van de opdracht. Voorbeelden van mogelijke opdrachten zijn:

 • de organisatie naar een hoger niveau tillen
 • een afdeling of service optimaliseren
 • een reorganisatie doorvoeren
 • samenwerken of fuseren
 • groeien of juist krimpen
 • productiviteitsstijging of omzet verbeteren
 • een impasse doorbreken
 • vervanging van een directeur of afdelingsleider
 • een bedrijfseenheid of organisatie transformeren
 • cultuurverandering of dienend leiderschap
 • verbetering van de markt- of innovatiegerichtheid
 • daadkracht en sensitiviteit in crisismanagement
 • Vervanging bestuurder
 • meer onderlinge afstemming en samenwerking
 • Praktische informatie

  Samen met u wordt er een scherpe opdrachtomschrijving op papier gemaakt. Dit helpt bij het vormgeven van de gedachten en voorkomt teleurstelling. Tijdens het traject zal deze beschrijving worden bijgewerkt, zodat er optimaal begrip ontstaat tussen opdrachtgever en interim-manager. Terugkijkend wilt u kunnen zeggen dat de kosten van de interim-manager ruimschoots zijn terugverdiend. We maken daarom ook afspraken over de evaluatie. Voor een optimaal resultaat lopen we in ieder geval de volgende vragen door:

  1. Wat is de aanleiding en achtergrond van uw vraag? Wat is het dieper gelegen probleem? Wat is de reden dat u tegen dit probleem aanloopt? Heeft u er voldoende zicht op?
  2. Wat is het gewenste resultaat? Wat is de afbakening van de opdracht? Welke beperkingen en randvoorwaarden zijn er?
  3. Welke kennis en ervaring heeft u precies nodig voor deze opdracht? Wat is de reden dat u deze niet in huis heeft?
  4. Welke beren ziet u op de weg in het traject? Is er sprake van lopende conflicten? Wat is uw grootste nachtmerrie rond deze opdracht en wat wilt u per se vermijden?
  5. Hoe gaan we deze opdracht vastleggen? Hoe ziet het plan van aanpak eruit? Hoe gaan we de opdracht evalueren?

  Het tarief is afhankelijk van omvang en duur van de opdracht en wordt vastgesteld in overleg.

  Scroll naar boven